Kategoriat
Luoja ja luominen

Aika

Mitä on aika? Aika, jonka me tunnemme, on janamainen. Aika on alkanut jostain ja loppuu johonkin. Se kulkee koko ajan eteenpäin ja paluuta ei näytä olevan. Aika on myös yksiulotteinen, päinvastoin kuin avaruus, joka on kolmiulotteinen. Emme voi olla useassa paikassa yhtä aikaa. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä on vain se paketti, jonka Jumala on meille kerran luonut, mutta Luojaa itseään ei nämä rajoitukset koske. Kun Jumala kerran luo uuden universumin, so. uudet taivaat ja uuden maan, siellä myös meidän aikamme voi olla erilainen kuin nyt niin kuin tietysti kaikki muukin.

Aika on siis Jumalan luoma. Näin ollen aika ei ole Jumalan yläpuolella oleva luonnonlaki, vaan Jumala on kaikkivaltias ja hallitsee aikaakin miten vain tahtoo. Hän on ajankin Herra. Moni ei yleisesti tule ajatelleeksi sitä, että Jumala on todellakin luonut kaiken, niin ajan kuin kaiken muunkin. Jos Jumala haluaa liikkua ajassa eteenpäin tai taaksepäin, Hän voi tehdä sen. Jumala voisi halutessaan vaikka lakkauttaa ajan tai luoda kokonaan toisenlaisen ajan kuin mitä nyt on. Ei ole mitään takeita, että kerran taivaassa oleva aika on mitenkään samanlainen kuin nykyinen aika, jossa elämme. Sama pätee tietysti kaikkeen muuhunkin, jopa käsitteisiin, millä operoimme.

Jumala on siis luonut tämän maailman luonnonlakeineen kaikkineen, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä luonnonlait sitoisivat Luojaa itseään, vaikka ne pääsääntöisesti sitovatkin, ainakin toistaiseksi, meitä. Jumala voi olla monessa paikassa yhtä aikaa, mutta mikään luotu, mukaan lukien enkelit ja pimeät henkivallat, eivät siihen pysty. Edes Saatana ei voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan, tosin hänellä on apulaisia, pimeitä henkivaltoja, jotka voivat toimia hänen apunaan ja siten laajentaa hänen vaikutusalaansa. Mutta Jumalaa nämä säännöt eivät rajoita. Jos Jumala haluaa toimia ohi ajan, Hän voi tehdä sen. Jumala haluaa, että vaikka aikaan liittyvät luonnonlait eivät koskekaan Häntä, meidän luotujen pitää kunnioittaa niitä ja elää nykyisyydessä ja suuntautua kohti tulevaisuutta, koska sellaiseksi hän on tämän nykyisen pelikenttämme luonut.

Voisiko ihminen kuitenkin jotenkin vaikuttaa menneisyyteen? Sanotaan, että tehtyä ei saa tekemättömäksi ja näinhän on. Voisiko silti ihminen rukouksen avulla pyytää nykyisyydestä käsin Jumalaa vaikuttamaan menneisyyteen? Pääsääntöisesti ei varmaankaan, koska Jumalahan on asettanut meidät maailmankaikkeuteen tiettyjen pelisääntöjen alaisuuteen ja olettaa meidän noudattavan niitä. Tilanne on sama kuin jalkapallo-ottelussa, jossa ensimmäisen puoliajan maaleja ei enää mitätöidä toisella puoliajalla. Jumala kunnioittaa niitä sääntöjä, jotka meille on annettu. Vaikka Jeesus oli juuri ruokkinut ihmeen kautta 5000 miestä, Hän kuitenkin oli tarkkana siitä, että tähteet piti kerätä talteen. Samoin Jumala on luonut meidät tiettyyn elämään tiettyjen lainalaisuuksien alle ja edellyttää meidän kunnioittavan niitä, oli sitten kyse luonnonlaeista, moraalisista laeista tai valtiollisesta lainsäädännöstä.

Myönnän kuitenkin, että on ollut muutamia epätoivoisia tilanteita, missä hätä jostakin ihmisestä on niin suuri, että olen kokenut tarvetta huutaa hänen puolestaan Jumalan puoleen, vaikka kyseinen henkilö on jo kuollut. Olen esim. pyytänyt, että ”Sinä Jumala, joka olet kaikkivaltias, voisiko olla niin, että olet vielä kerran kutsunut tätä henkilöä puoleensa ennen hänen äkkikuolemaansa, jotta hän olisi vielä saanut yhden mahdollisuuden turvautua Sinun poikasi sovitustyöhön, kuten ristin ryöväri” ennen kuin hän on kuollut ja on nähnyt loppunsa tulevan. Kyse on ollut hätätilanteesta eikä asian pitäisi olla tekosyy laiskuudella vaan kyllä meidän pitäisi oikeasti huolehtia ihmisistä vielä kun nämä ovat elossa. Totta kai on ollut kaikkivaltiaan Jumalan päätettävissä, vastaako Hän tuollaiseen rukoukseen vai ei, mutta mahdotonta se Hänelle ei ole. Ajatus on ehkä myös ollut, että jos tuo ihminen ei enää ole elossa, hänen mahdollinen taivaaseen pääsynsä ei vaikuta mitenkään enää muihin ihmisiin, joten mitään ”perhosefektiä”, joka rikkoisi pelisääntöjä, ei synny. Ja olen ajatellut, että Jumalahan päättää, vastaako tai ei, minähän kuitenkin vain yritin ja vaikuttimeni oli hätä ihmisestä. Olenko toiminut järjettömästi?

Raamatusta löytyy mielenkiintoisia asioita, jotka hiukan tukevat edellistä lähestymistapaa. Itse Paavali kehottaa monessa kirjeessään rukoilemaan puolestaan, jotta hänen työnsä tulisi tehtyä.  Oletko tehnyt sen? Luulitko, että se pyyntö ei koskenut sinua? Luuletko, että rukouksesi ei voisi vaikuttaa? Joku voisi ajatella, että nämä Paavalin pyynnöt ovat raamatussa sitä varten, että ne ovat esimerkki siitä, että Paavalikin tarvitsi koko ajan muitten ihmisten tukea ja asia sellaisena on esikuvallinen meille. Tämäkin on totta. Itse ajattelen kuitenkin niin, että Paavali kirjoitti noin kolmasosan Uudesta testamentissa ja hänen tiiminsä jäsen Luukas vielä paljon lisää. Raamattu on Jumalan ilmoitusta koko ihmiskunnalle ja se, että tämä työ saatiin päätökseen Jumalan mielen mukaisella tavalla, vaati kaikkien kristittyjen kaikkina aikoina tekemää esirukoustyötä yksimielisesti. ”Body life” Jeesuksen seurakunnassa globaalisti halki vuosituhansien olisi voinut toimia näin.

Mielestäni ei siis ole järjetöntä pyytää Jumalalta menneisyyteen liittyviä asioita, kun on poikkeuksellinen hätä ja tiedät, että rukoilet Jumalan mielen mukaisesti. Olen siis itse rukoillut, että Hän on kutsunut sukulaisiani tai ystäviäni puoleensa ennen kuin he kuolivat, jos esim. kuulin että heitä kohtasi äkkikuolema. Tietysti meidän täytyy toimia näin tehdessämme nöyrästi ja kaikkivaltiaan Jumala tahdon ja rakkauden alle alistuen eikä niin, että kuvittelemme, että voimme jotenkin manipuloida Jumalaa vaan lähestyen häntä kuin lapsi rakastavaa Isä Jumalaa. Jumala sitten päättää kuinka vastaa ja kuuleeko Hän rukouksemme vai ei.

Myös on niin, että rukouksen kautta emme voi yrittää manipuloida Jumalaa. Vaarana on, että ajattelemme, että meillä on jotain laajempaa valtaa Jumalan kautta manipuloida menneisyyttä tai tulevaisuutta. Se ei onnistu. Jos luet Uutta testamenttia sopivin silmälasein, huomaat, että lähes kaikki Jeesuksen tapaamat ihmiset yrittivät manipuloida Jeesusta, esim. fariseukset, opetuslapset ja jopa Jeesuksen oma perhe. Kukaan ei onnistunut. Jos manipulointi ei onnistunut silloin kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, kuinka se voisi onnistua silloin, kun Hän on kaikkivaltiaana taivaassa? Näin ollen rukoukset tyyliin ”pelasta kaikki ihmiset ja jopa paholainen” voit unohtaa. Menneisyyteen kohdistuvan rukous voi tulla siis kyseeseen vain aivan poikkeuksellinen tilanne. Jos olen rukoillut, että Jumala on kutsunut jotain juuri kuolevaa ihmiselle silmänräpäystä ennen hänen kuolemaansa, olen voinut ajatella, että sillä asialla ei ole ollut jatkovaikutusta kenenkään muun ihmisen osalta. Mitään ”perhosefektiä”, joka olisi vaikuttanut muun maailman tulevaisuuteen, ei ole syntynyt vaan kyse on ollut vain siitä, että kyseinen ihminen on voinut juuri ennen kuolemaansa vielä saada kutsun ottaa Jeesus vastaan kuin ristin ryövärit ja joko ottaa kutsu vastaan kuin oikealla puolella ollut tai hylätä kutsu kuten vasemmalla puolella ollut teki.

Viitteen menneisyyteen vaikuttamisesta poikkeustilanteissa antaa Paavalin Korinttolaiskirjeen 15 luvun maininta kuolleitten puolesta kastamisesta. Ensinnäkin on huomattava, että kyse on yksittäisestä maininnasta raamatussa ja varhaiset kirkkoisät eivät kertaakaan mainitse, että alkukirkossa olisi ollut tällainen tapa. Paavalikin mainitsee asian esimerkkinä siitä, että ylösnousemus on konkreettinen asia ja koskee kaikkia ihmisiä. Paavali perustelee sitä, että ylösnousemus on todellinen asia sillä, että joku on tehnyt niin äärimmäisen asian, että on kastanut itsensä jo kuolleen ihmisen puolesta. Itse ajattelen, että kyse on voinut olla yksittäisistä tapauksista, kun joku ihminen on kuollut eikä häntä ole ehditty kastaa, vaikka hän on tullut uskoon. Yleensä aikuiset ihmiset kastettiin siihen aikaan heti uskoon tultua, mutta voihan olla, että näin ei olla heti tehty ja henkilö on ehtinyt kuolla ennen kastetta. Sitten on haluttu, että joku sijaiskastetaan hänen puolestaan. Paavali suhtautuu asiaan verrattain neutraalisti eikä tavan säilymisestä ole mitään viitettä seuraavilta vuosikymmeniltä. Kuitenkin tässäkin on toimittu niin, että henkilön puolesta on tehty toimenpide, joka olisi oikeastaan pitänyt tehdä hänen vielä eläessään. Kyse on jälleen erikoistapauksesta. Jos kyseessä olisi toimenpide, jolla voisimme manipuloida Jumalaa, ostaisimme lentokoneen ja lentokoneesta käsin ”kastaisimme” ihmiset esim. paloruiskulla välittämättä siitä, uskovatko he Jumalaan vai eivät ja onko heillä halu tulla Jeesuksen opetuslapsiksi. Selvää on, että Jumala on luonut pelisäännöt ja Jumalan manipulointi ohi Jumalan tahdon ei onnistu enkä kehota ketään kokeilemaan Hänen kärsivällisyytensä määrää.

Miten sitten suhtautua aikamatkustamiseen? Siitä seuraavalla kerralla. Siunausta päivääsi ja käytä aikasi hyvin.

Frank Hill